Hippo Fou


Hippo Fou, 2003, mixed media on paper, 28 x 21,5 cm